De Code Banken

Sinds 1 januari 2010 is de Code Banken van kracht. Triodos Bank onderschrijft de code, heeft deze in 2010 geïmplementeerd, en staat volledig achter de doelstelling van de code om een meer transparante en verantwoordelijke manier van bankieren te ontwikkelen. De volledige ‘pas toe of leg uit’-verklaring die de Code Banken vereist, is te lezen op de website.

Zeist, 27 februari 2014

Triodos Bank Directie

Pierre Aeby*
Jellie Banga
Peter Blom*, Voorzitter

* Statutair directeur