Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

changes_in_equity.htm